Thailand A - Buddhisme i Thailand

Buddhisme i Thailand

Samlingen belyser buddhismen i Thailand. Ifølge theravada-buddhismen, som de fleste thaier bekender sig til, er sjælen udødelig og på evig vandring. Troen på ånder og beskyttende amuletter er for mange en uadskillelig del af buddhismen. Ånderne eksisterer iblandt de dødelige og har betydning for disses liv. Desuden er buddhismen en uadskillelig del af dagliglivet, det sociale hierarki og hele det politiske system i Thailand. 

To kasser med religiøse genstande: 

Samlingen indeholder to altre og et åndehus, samt en større mængde genstande til at sætte på alteret og åndehuset. Endvidere er der amuletter, buddhafigurer, gudefigurer, fotostater og munkedragter, samt forskellige remedier som munken har. 

Tekstmateriale

I lånermappen er der tekster, som giver en generel indføring i thailandsk buddhisme og dagligdag: man hører f.eks. om bryllup og begravelse, man får forklaret buddhismens centrale begreber, bl.a. karma, nirvana og 'De tre ædelsten’, og man hører om munkenes moralske forskrifter, bl.a. ’Den 8 foldig vej’. De vigtigste struktureringsprincipper og diverse roller i samfundet bliver også belyst: kvindens, mandens, munkens og kongens rolle. Desuden er der en række korte specialartikler for særligt interesserede. Alt sammen på dansk. Endelig er der en genstandsliste med beskrivelser af samtlige genstande i samlingen. Den findes også digitalt her, i den grønne boks i øverste højre hjørne. 

Konkrete aktiviteter

Der er materialer i lånermappen, som lægger op til konkrete aktiviteter med genstandene i samlingen: 

  • Buddhistisk meditationsøvelse, hvor man kan bruge samlingens bedekæder.
  • Fotoillustrationer af buddhistiske altre, så man selv kan opstille et alter med genstande fra samlingen.
  • Munkenes morgen- og aftenhymner på CDer. Dem kan man f.eks. lytte til, mens man sætter et alter op.
  • Påklædningsvejledning til samlingens munkedragter, så man selv kan iføre sig dem korrekt.
  • Billedserier med danske billedtekster, der viser buddhistiske ceremonier og ritualer. 
  • Ugedagenes syv buddhafigurer på podie med forklaringer til: ethvert menneske er særligt forbundet til en af de syv figurer (håndstillinger/positurer) via den ugedag man er født på. Hvilken buddhafigur er 'din'?

Thailand