Kina - Dannelse og uddannelse

5.c fra Anminskolen i Beijing
Det Kejserlige Akademi i Beijing
Fri fra skole en eftermiddag i maj 2015
Forældre beder for deres børns akademiske succes i Kongfuzitemplet i Beijing
Se læreren over skulderen
Kunsthåndværk på Xindonfangskolen i Yangzhou
Forældre venter uden for skoleporten i Beijing

Indsamlet af antropolog ph.d. Anders Sybrandt Hansen i 2015.

 

Denne UNESCO Samling fra Kina har ét samlende tema: Dannelse og uddannelse.

Samlingen består af to kasser med genstande indsamlet på to skoler i henholdsvis Beijing og Yangzhou, og i Kongfuzitemplet i Beijing. Samlingen har som formål at give brugerne et indtryk af hvad, dannelse betyder i kinesisk åndsliv, og en sansenær oplevelse af uddannelsesmiljøet i samtidens Kina.

De seneste 30 år er Kinas økonomi mangedoblet. I takt hermed er optaget af studerende på gymnasieniveau og på længerevarende uddannelser også mangedoblet. Den nye kinesiske middelklasse har nemlig levet med befolknings-begrænsningspolitikken (populært kaldet etbarnspolitikken) fra 1979 og frem til 2015, med resultatet at millioner af kinesiske familier i dag har både flere økonomiske ressourcer og færre børn at investere dem i.

Sammenfaldet mellem den stærke dannelsestradition og en samtid præget af et enormt skel mellem rig og fattig har ført til en national uddannelsesfeber, hvor kinesiske børns uddannelse både ses som en nødvendig investering og som en kilde til stolthed af deres forældre.

Med temaet ”Dannelse og uddannelse” indfanger samlingen dagens uddannelsesfeber og indsætter den i konteksten af kongfuziansk filosofi. Det kinesiske skoleunivers, samlingen præsenterer, vil være både genkendeligt og fremmedartet for en dansk bruger, og det er tanken, at samlingen hermed kan fremme både forståelsen for det fremmede og sammenligninger mellem forskellige uddannelseskulturer.