De dødes liv A - Ånder og masker

UNESCO samlingerne 'De dødes liv' består af to små samlinger (A og B), som kan lånes sammen eller hver for sig. De temaer, der er i samlingerne, er knyttet til den etnografiske udstilling 'De Dødes Liv', der vises på Moesgaard Museum 2014-2018. Samlingerne kan bruges i forbindelse med - men også uden - et besøg på Moesgaard Museum.
 

Ånder og masker

'De dødes liv A - Ånder og masker' sætter fokus på, hvordan religiøse masker og figurer benyttes til kommunikation med afdøde forfædre og ånder. Der er genstande fra fire forskellige kulturer, i så forskelligartede regioner som Grønland, Bolivia, Zambia og Papua Ny Guinea. 
 
Kassens hovedtema er ritualer og religiøse handlinger, der – via masker – er forbundet med de dødes liv. Ritualer og religion er helt basale elementer i menneskets tilværelse, uanset hvor på kloden man befinder sig, og de dødes liv er snævert forbundet med ritualer og religion.
 

Aktiviteter og materialer for ind-, mellem-, udskoling og gymnasier

Vi har udvalgt materialet således, at det kan benyttes af næsten alle aldersgrupper og en meget bred vifte af fag. Der er materiale til 0. klasse og helt op til gymnasiernes 3.G.-klasse, og der er både noget for kreative og analytiske fag, bevæge- og musikfag, sprogfag samt fag, der inddrager samfundsfaglige, religiøse eller tværkulturelle og globale perspektiver. Vi har vedlagt 18 forslag til aktiviteter og en del step-by-step vejledninger.

Let at bruge til korte og lange undervisningsforløb

Der er mulighed for at gå direkte igang med samlingen uden forberedelsestid eller yderligere indhentning af information. Hver maske er nemlig udstyret med en let læst genstandstekst (1-4 sider på dansk), der giver et hurtigt indblik i, hvordan masken bruges, fremstilles, og hvilken sociokulturel betydning den har. Du kan se genstandsteksterne og fotos af samlingens genstande ved, at klikke på linket 'genstandsliste' i den øverste grønne boks. Man kan fint nøjes med at fordybe sig i en enkelt kultur, eller man kan inddrage flere. Materialet er sat op så det kan bruges til korte undervisningsforløb (45 min.), såvel som lange forløb (tværfaglige temauger mv.). Samlingen består af ret få genstande, så den er meget let at overskue.

Hvad er der i kassen? 

• 5 Masker
• 3 Figurer
• 2 stk. legetøj 
• 1 Mobiltelefon (Himmeltelefon)
• 2 Stk. rituel ansigtsfarve
• Modeller og materialeeksempler
• 6 plancher
• 3 Bøger
• 1 Tidsskrift
• 1 Lånermappe med:
  • 18 Aktiviteter 
  • Modeller og vejledninger
  • Genstandsliste (med 1-4 siders beskrivelse af hver genstand om dens betydning, brug, fremstilling m.m.)
  • Baggrundstekster om de kulturer maskerne kommer fra (uddybende deskriptive eller analyserende tekster om religiøse ritualer, sociale strukturer og kulturelle mønstre)
  • Opslagsartikler med definitioner af ritual, religion, ceremoni mv. der kan bruges som analyseværktøj
  • 4 Film af 3-8 min. varighed og 1 alm. film (der kan ses på en tablet, smartphone eller computer - via link eller QR kode) 
  • 1 Musikvideo (der kan ses på en tablet, smartphone eller computer - via link eller QR kode)
 

Skrøbelige genstande

Maskerne og figurerne i denne samling er usædvanligt fine og skrøbelige; de tåler ikke, at man decideret leger med dem. For eksempel må man ikke spille teater med maskerne. Men man må meget gerne røre ved dem, nærstudere dem, hænge dem forsigtigt op på en væg, lave udstillinger med dem eller bruge dem som forlæg til for eksempel sløjd, design eller billedkunst. De mange aktivitetsforslag og vejledninger i samlingen, gør det nemt at 'gøre noget' med alle genstandene selvom de er skrøbelige. Og legetøjet i samlingen er kopier, der gerne må leges med.