Danmark - Et velfærdssamfund

Hvad går dansk kultur ud på i 2013? Og kan det formidles gennem materielle genstande?

Det giver to gymnasieklasser fra henholdsvis Tørring og Bjerringbro Gymnasier deres bud på med denne samling. Eleverne har selv indsamlet genstandene, taget billeder og skrevet teksterne i samlingen.

Samlingen er et resultat af gymnasieklassernes særlige etnografilinie, hvor klasserne igennem hele deres gymnasietid har fået undervisning i etnografi og etnografiske metoder - og prøvet metoderne af i praksis. Samlingen er blevet til på baggrund af feltarbejde, hvor eleverne gruppevis har undersøgt forskellige sociale og kulturelle fænomener i deres lokalområde gennem deltagende observation, interview og indsamling.

Vi har organiseret de 14 forskellige undersøgelser i tre overordnede tematikker, som har vist sig at være centrale for undersøgelserne: Having a Party (Fest & Mad), Play the Game (Leg & Fritid) samt Home away from Home (Hjem & Institution). Læs mere under disse temaer. Nogle af teksterne er overlappende for forskellige tematikker.

Samlingsteksten er på engelsk. Tanken er, at samlingen kan sendes til udlandet og give skoleelever i fx Bhutan, Bolivia eller Uganda et indtryk af Danmark, på samme måde som danske skoleelever lærer om andre samfund og kulturer gennem UNESCO Samlingerne. Men samlingen kan også lånes af skoler i Danmark, som måske har andre bud på hvilke genstande og tematikker der kendetegner dansk kultur, eller skoler med tosprogede elever.

I den grønne boks: Materiale - til højre under temaerne - findes samlingsteksten også på dansk, spansk og tysk. Her kan man endvidere finde aktivitetsforslag og et specialudviklet materiale:

Læremidler til dansk som andetsprog: Til to af samlingens temaer har Sigrid Cecilie Juel Hansen - sprogskolelærer og cand.mag. i kulturarv -i samarbejde med UNESCO teamet udviklet danskfaglige opgaver, aktiviteter og debatoplæg til dansk som andetsprog. Det drejer sig om temaerne: At holde fest: jul og fødselsdag samt Hjemme væk fra hjem: Plejehjem et hjem eller en institution.