Del - hvad vil det sige?

UNESCO Portalen giver mulighed for at kunne dele med andre.

Elever vil kunne dele deres arbejde med emnerne ved at oprette blogs og ved at oprette deres egne samlinger. De vil kunne tilføje genstande og billeder som de selv "indsamler" eller sammensætte materiale fra databasen over alle UNESCO genstande.

Undervisere vil kunne dele deres erfaringer og ideer i forhold til at anvende UNESCO Samlingerne i undervisningen. Det vil både Moesgård Museum såvel som andre undervisere kunne drage stor nytte af.

Forskere vil kunne biddrage med rapporter fra felten og med opdateret og specialiseret viden om de forskellige samlinger.

Vi indbyder især lærere og elever til at dele deres arbejde med en samling ude på skolerne ved at lægge tekster og billeder her på siden.